Van bướm gang dạng kẹp


  • Kích thước: DN32 – DN2500
  • Vật liệu: Gang
  • Kiểu kết nối: Dạng kẹp Wafer
  • Kiểu thiết kế: Đồng tâm/ lệch tâm
  • Kiểu vận hành: Tay gạt
  • Thương hiệu: JDV, SAMWOO, KITZ, TGV